Pecyn Cymorth Ymgyrch

Amdanom

Mae Caru Cymru yn fudiad cynhwysol sydd yn cael ei arwain gan Cadwch Gymru’n Daclus a phartneriaid awdurdodau lleol i ddileu sbwriel a gwastraff.

Nod Caru Cymru yw ysbrydoli pobl Cymru i weithredu a gofalu am ein hamgylchedd. Nid yw’n ymwneud â glanhau yn unig; mae hefyd yn ymwneud ag atal sbwriel rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Dyma eich siop un stop ar gyfer ymgyrchwyr #CaruCymru, lle gallwch addasu, lawrlwytho ac argraffu eich deunyddiau.

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau yn lawrlwytho neu’n defnyddio’r deunyddiau, cysylltwch â’r tîm.  Cysylltwch â comms@keepwalestidy.cymru

Cyllidwyd Caru Cymru drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mynd nôl i hyb Caru Cymru

Gweld Telerau ac Amodau